Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 05.12.2015

1. Rekisterinpitäjä

Unckan Store
Alppikatu 3 lt.1
00530 Helsinki
Finland
Email: info@unckan.fi
Puhelin: 0452008447
Y-tunnus: 2876008-7

2. Rekisteriasioita hoitaa

Unckan Store

3. Rekisterin nimi

Asiakkaat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Unckan Store:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä sekä pyytää poistamaan rekisteristä. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi. Tarkistus ym. pyynnöt on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan rekisteröityessä ilmoittamansa perustiedot, kuten:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelin
  • Sähköposti
  • Yrityksen nimi
  • Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Unckan verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Unckan Store:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.